Hvem er vi

Luna er en aldersintegreret institution beliggende i Sønder Hygum.

Institutionen er opdelt i 3 grupper, fordelt på 2 børnehavegrupper og 1 vuggestuegruppe.

Børnetallet i Luna er varierende, pr. 01.08.2017 er der indskrevet ca. 35 børn. Vi benytter gerne lokalsamfundet, og samarbejder derudover med både skolen og Børnehaven Galaksen i Rødding. Vi tager som udgangspunkt de børn der ønsker at blive indskrevet i Luna.

Vi arbejder ud fra de pædagogiske læreplaner, og arbejder ligeledes med fokus på følgende pejlemærker:

  • En reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis med fokus på læring og inklusion.
  • Et målrettet forældresamarbejde.
  • En stærk evalueringskultur med fokus på kvalitetsudvikling.
  • Et professionelt og tydeligt lederskab på alle niveauer.

Vores tilgang er altid at vi ønsker at "fremme barnets muligheder i livet" ud fra en anerkendende pædagogisk praksis.

Vi arbejder struktureret med leg og læring, der for os er disse begreber hinandens forudsætning. Alt leg er læring og alt læring er leg.

Vi arbejder struktureret med planlagte læringsrum, med 5 børn og en voksen, hvor det pædagogiske personale sætter læringsmål for det enkelte barn og børnegruppen.

Vi vægter den gode dialog og det inddragende samarbejde med forældrene, og ser Lunas forældre som en ressource i forhold til pædagogikken

Den pædagogiske læreplan for Luna børnehave finder du her og for vuggestuen her.

Vi er en del af Dagtilbud Område 2 - læs mere om område 2 her.